Přírodní památka Orlí hnízdo (15,8 ha) byla vyhlášena v roce 2013 na ochranu zachovalých lesních porostů a typických skalních společenstev. Leží na příkrých skalnatých srázech údolí Dyje, ve výšce 350 - 440 m. n. m., a zasahuje do katastrálního území Štítary na Moravě. Jako součást evropsky významné lokality Údolí Dyje je zařazena do soustavy Natura 2000. 

Menší lovecký letohrádek byl postaven na křížení cest kančí obory, jeho vznik je odhadován na polovinu 18. století. Z té doby totiž pochází veduta na vranovském zámku, která jej zobrazuje. Současná podoba je výsledkem oprav po požáru ve 2. polovině 19. století. Hranolová stavba tak získala jehlancovou střechu, kterou podpírají dřevěné sloupky. Ze starší podoby se dochovala vnější malířská výzdoba s rostlinnými úponky v přízemních výklencích. 

Příkrý skalnatý sráz spadající pod chrámem sv. Mikuláše k řece Dyji se na začátku 19. století dostal do popředí pozornosti vzmáhajících se znojemských občanských elit. Inspirovány vídeňským biedermeierem zatoužily po další parkově upravené ploše blízko centra města. Karolíniny sady i nová brána, která je propojila s městem, dostaly jméno po rakouské císařovně Karolině Augustě Bavorské, jež se svým manželem, císařem Františkem I., navštívila  roku 1833 Znojmo.

Pozoruhodným místem vranovského skalnatého masivu je tzv. Švédský zářez-vryp - skalnatá rokle, která se nachází za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zářez ve skále je vnímán jako lidské dílo, protože v horní části masivu jsou zřetelné stopy těžby kamene.

Hradiště svatého Hypolita byla samostatná obec, od roku 1920 je součástí města Znojma. Od centra města Znojma jej dělí údolí Gránického potoka. Celé původní pravěké a raně středověké hradiště je dnes zastavěno jak domky, tak i historickými budovami kláštera a proboštství křížovníků s červenou hvězdou a kostelem sv. Hypolita. Obec se rozkládá na vrcholku skalní ostrožny ve výšce 332 m n. m. a ze tří stran jí chrání údolí řeky Dyje a Gránického a Pivovarského potoka.

Jedná se o vyhlídkové a kultovní místo, ke kterému se váže řada pověstí, česky nazývané Svatý kámen. Nachází se v těsné blízkosti státní hranice na katastru obce Mitterretzbach a z naší strany k němu vede i turisticky značená cesta.

Památník je symbolem a připomínkou života a díla řádového bratra premonstrátů, badatele a vynálezce bleskosvodu. Památník se nachází u farního kostela sv. Markéty v Příměticích. Prokop Diviš (1698 - 1765), vlastním jménem Václav Divíšek, se v mládí vzdělával na jezuitském gymnáziu u kostela sv. Michala, poté pokračoval ve studiu u premonstrátů v Louce. Zde vstoupil do řádu a roku 1726 byl vysvěcen na kněze.

Bývalý premonstrátský klášter v louce, po rakouském Melku druhý největší klášter v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, byl šest set let centrem duchovního, hospodářského i uměleckého života na Znojemsku. Roku 1190 jej založil znojemský kníže konrád Otta se svou matkou Marií.

Přidejte se k nám na facebooku