Památník je symbolem a připomínkou života a díla řádového bratra premonstrátů, badatele a vynálezce bleskosvodu. Památník se nachází u farního kostela sv. Markéty v Příměticích. Prokop Diviš (1698 - 1765), vlastním jménem Václav Divíšek, se v mládí vzdělával na jezuitském gymnáziu u kostela sv. Michala, poté pokračoval ve studiu u premonstrátů v Louce. Zde vstoupil do řádu a roku 1726 byl vysvěcen na kněze.

Původní znojemská radnice s věží se s největší pravděpodobností nacházela na nynějším Václavském náměstí, přibližně v místech domu č. 2. Stávající radnice a radniční věž byly postaveny na místě, kde ve vrcholném středověku patrně existovala proluka. Radnice byla postavena v první polovině 40. let 15. století a se stavbou radniční věže se započalo 17. července 1447, jak o tom svědčí latinský nápis umístěný na severní straně věže, dokončena byla v roce 1457 a tyčí se do výšky 66,58 m.

Bývalý premonstrátský klášter v louce, po rakouském Melku druhý největší klášter v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, byl šest set let centrem duchovního, hospodářského i uměleckého života na Znojemsku. Roku 1190 jej založil znojemský kníže konrád Otta se svou matkou Marií.

Jedná se o skalnatý sráz pod Starým městem a chrámem sv. Mikuláše. V roce 1824 byla pod Mikulášským náměstím ve staré gotické hradbě prolomena klasicistní brána, od které sestupovala po srázu serpentinová cesta až ke starému Podskalskému mlýnu u mostu přes řeku Dyji. Na tomto srázu se nacházela drobná stromová a keřová výsadba. Nová brána a sady byly pojmenovány po rakouské císařovně Karolíně Augustě Bavorské, která navštívila Znojmo roku 1833 s manželem císařem Františkem.

Přehrada byla budována v blízkosti městyse Vranova nad Dyjí v letech 1930-1933. Hráz je 60 m vysoká a 292 m dlouhá. Přehrada je dlouhá asi 30 km a zasahuje až pod hrad Bítov, kde je údolí Želetavky. Slouží jak k energetickým a vodárenským úkonům, tak k rekreaci. Vranovská přehrada je zvaná též jako Moravský jadran. Hloubka dosahuje až 45 m. Vodní plocha se rozlévá na 762,5 ha a nádrž má objem 132 696 000 m3.

Claryho kříž nechal na vrcholu přes 80 m vysokého skaliska nad řekou Dyjí postavit majitel vranovského panství hrabě Stanislav z Mniszku jako památku na svého přítele - spisovatele, malíře a humanisty knížete Karla Claryho, který se nakazil při návštěvě Vranova během cholerové epidemie a krátce potom i zemřel.

Všechna práva vyhrazena • 2018 Toulky Znojemskem • Vyrobilo Studio Tužka - Webdesign ZnojmoFotograf Znojmo